warmehouse

MODERNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

WÄRMEHAUS CZ s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín
Tel. +420 603 109 792

Často kladené otázky pro podlahové vytápění

Elektrické podlahové vytápění patří mezi moderní způsoby vytápění a v topenářském oboru o tomto způsobu vytápění panuje mnoho mýtů a poloprav. Zde Vám přiblížíme  nejčastěji kladené otázky spojené s elektrickým podlahovým topením. 

 

1. Je elektrické podlahové topení výhodné pro náš dům, kancelář, či jiný objekt?

Ekonomická výhodnost podlahového vytápění, ať už vodou nebo elektrickou energií, je přímo závislá na tepelných ztrátách objektu. Objekt musí mít takové tepelně-technické vlastnosti, abyprůměrná tepelná ztráta byla menší jak 20 W/m3 a průměrná roční spotřeba tepla měla být nižší než 70 - 80 kWh/m2. Pokud Váš dům, byt, kancelář, výrobní hala, nebo sportovní centrum má tyto tepelné ztráty a ne vyšší, tak je pro objekt elektrické i vodní podlahové topení ekonomicky výhodné.
Obecně lze říci, že pokud má objekt velké tepelné ztráty, tak bude jakýkoli moderní způsob vytápění drahý a provozně neefektivní. S velkými TZ bude drahý provoz jak elektrického topného systému, tak i vodního, stějně tak i ohřev vody pomocí tepelných čerpadel nebo plynových kotlů nebude ekonomicky výhodný. Pokud má ale objekt malé až minimální tepelné ztráty (nízkoenergetické budovy, nebo pasivní domy), pak je v podstatě jedno jaká moderní technologie bude použita pro vytápění - náklady za vytápění budou vždy malé. 

 

2. Jak elektrické podlahové topení vytváří teplo? Specifikace a druhy podlahového topení:

Podlahové topení může být buď vodní, elektrické nebo teplovzdušné. Princip je stejný, je třeba ohřát podlahu aby se teplo předalo do místnosti.  Rozdílem mezi různými druhy podlahového topení je jen topné médium, což může být voda, elektřina, nebo teplý vzduch.

Podlahové topení pracuje na sálavém principu vytápění, tj. neprve nahřeje plochu (nejen podlahu, funguje i ve zdech, nebo na stropě). Podlaha tímto získá vyšší teplotu, než je v místnosti, a tímto teplotním rozdílem pak již běžnou konvekcí (tj. jako radiátory, ale na větší ploše) se přenáší teplo do místnosti. V odborné literatuře se uvádí, že podlahové topení funguje z 55% na sálavém principu a z 45% na konvekčním. Podlahové topení, a je jedno zda vodní, elektrické nebo teplovzdušné v sobě kombinuje obě metody sdílení tepla, což je jeho největší výhoda. Otopná plocha tvoří téměř celou plochu podlahy, čímž vytváří teplotně homogenní prostředí v horizontálním i vertikálním směru. 

Zdroj: Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.; Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. ISBN 80-01-02365-6.
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/3428-podlahove-vytapeni-i

Výhody podlahového - sálavého - topení oproti radiátorům -  Každé podlahové vytápění má oproti topení radiátory tyto výhody:

 • Platí jednoduchý vztah: Přivedené teplo je tím větší, čím větší je plocha topného tělesa a čím větší je teplota jeho povrchu. Tento vztah lze formulovat také tak, že čím větší je plocha, která hřeje, tím menší může být její teplota (při stejném množství přivedeného tepla).
 • V místnosti vyhřívané podlahou člověk vmímá lépe teplotu, takže můžete nastavit teplotu o 2°C nižší než při topení konvenčními zdroji (radiátory), ale pocitově nepoznáte rozdíl v teplotě. Snížení teploty o 1°C = snížení celkových nákladů za vytápění o 6%. To je obecně platný axiom.
 • Podlahové topení vysouší vlhká místa u podlahy a tím zlepšuje protiplísňové vlastnosti objektu.
 • Teplo stoupá přirozeným prouděním rovnoměrně z celé plochy podlahy vzhůru, tím se snižuje prašnost. Cirkulace vzduchu je díky malým rozdílům mezi teplou podlahou a studenějším vzduchem minimální a tudíž se v prostoru vytápěném podlahovými systémy prakticky vůbec nevíří prach. U radiátorů, které jsou oproti teplotě v místnosti velmi horké, se víří vzduch mnohem více, a tím pádem vzniká u radiátorů nežádoucí cirkulace vzduchu a prašnost.
 • Teplotní spád - rozdíl mezi teplotou podlahy a vzduchu v místnosti je u konvenčního topení 20 až 25 °C, zatímco u podlahového topení jen okolo 10 °C. Ušetříte na nákladech za vytápění až 12% nákladů.

                                     

Samozřejmě i vodní a elektrické podlahové topné systémy mají ve svém vzájemném porovnání výhody a nevýhody:

Výhody vodního podlahového topení oproti elektrickému

 • Vodním topením lze chladit. Je třeba technicky náročná úprava, ale pak podlahové topení slouží jako klimatizace. Chladí se nejčastěji studenou vodou o teplotě 16°C.  
 • Ohřevem otopné soustavy vodního topení se ohřívá i teplá užitková voda. Elektrický topný systém toto neumožňuje.

Výhody elektrického podlahového topení oproti vodnímu:

 • Zlomkové pořizovací náklady. Za odhadem 10% nákladů pořídíte kompletní elektrický podlahový systém i s regulací.
 • Instalace elektrického topného systému je velmi jednoduchá, rychlá a tedy i levná. Ušetříte i za práci.
 • Doživotní životnost. Kabely nevede žádné pohyblivé médium, pouze elektřina. V elektrickém podlahovém systému nejsou žádné pohyblivé části, jako ventily, čerpadla, apod. takže elektrický topný systém bude fungovat dokud se nezničí podlaha. Vodní podlahové topení není bezúdržbové. I když životnost kotlů a trubek stoupá, tak se musí udržovat funkční.  To jsou skryté náklady navíc.
 • Elektrický topný systém má oproti vodnímu topnení okamžitý nástup topného výkonu a snadnou regulovatelnost. 
 • Téměř veškerá energie se předává do místnosti sáláním, přenos tepelného výkonu je téměř 100%. To z elektrického podlahového topení činní, po Slunci, nejefektivnější topný systém. Pouze díky ceně elektřiny nelze mluvit o nejlevnějším způsobu vytápění.

 

Běžné jsou 3 druhy instalace podlahového topení.

 1. Akumulační. Topné kabely jsou v 10-20 cm vstvě betonu nebo anyhydrytu. V současné době se tento způsob již používá pouze u vodního topení. Nevýhody převažují nad výhodami. Mínusem je hlavně to, že nástup topného výkonu je velmi pomalý a regulace velmi obtížná. Plusem je, že vytvořené teplo vydrží naakumulované v mase podlahy hodiny.
 2. Polo-akumulační. Topné kabely jsou ve vrstvě anyhydritu, stěrky, nebo betonu 1,5 - 10 cm. Nejčastěji pak 1,5-4 cm. Výhodou je rychlý nástup topného výkonu, možnost efektivní regulace výkonu a zachování částečné akumulace topného výkonu v podlaze. Jedná se o nejpoužívanější způsob uložení topných kabelů v novostavbách.
 3. Přímotopné. Kabely jsou uloženy 0,5 - 1,5 cm přímo pod podlahovou krytinou do betonové stěrky. Nástup topného výkonu je v řádu jednotek minut a regulace je rychlé a efektivní. Po vypnutí topení však rychle chladne, což je výhodou i nevýhodou. Tento způsob instalace je používán zejména u rekonstrukcí bytů a domů, kde již není možné zvednout výšku podlahy.

 

3. Je podlahové topení zdraví škodlivé nebo zdraví prospěšné? 

Než vyvrátíme mýtus o "škodlivosti" elektrického podlahového topení, tak je třeba objektivně říct, že teplo od podlahy je pro člověka zcela přirozené a díky fyzikálním vlastnostem šíření tepla jde o nejefektivnější způsob topení. To platí jak pro všechny druhy podlahového topení. 

I tak se ale můžete se setkat s rozšířeným mýty jako: 

 • Teplo od podlahy škodí kloubům na noze, protože je vysouší. Toto je mýtus šířený neznalými lidmi. Na mezní teplotu podlahového vytápění pamatují mezinárodní i české normy (ČSN 1264-1-5), kde je specifikovaná nejvyšší možná teplota podlahy 29°C pro trvale obývané prostory a 33°C pro koupelny, toalety, apod. Maximální teplota je navržena pro bosou nohu. Pomocí programovatelného termostatu si nastavíte max. teplotu a tak zajistíte aby jste nikdy nepřekročili mezní teplotu. Pokud by jste ale omylem někdy překročili teplotu podlahy o více než je normou stanovených 29°C, resp. 33°C, tak se Vám, ani podlahové krytině nic nestane. Maximální dosažitelná teplota podlahového vytápění je 35°C. Když v létě chodíte na boso např. na pláží, tak teplota sluncem rozpáleného písku dosahuje až 80°C. Teplota 80°C je již pro člověka pocitově nepříjemná, avšak 35°C zdaleka nikoli. Takže maximálních 35°C, které by jste omylem mohli nastavit, Váš konfort nijak neohrožuje. Maximálně bude v místností přetopeno.

 • Elektického topné kabely vytvářejí nebezpečné elektromagnetické záření. Toto je naprostý mýtus. Předně, elektromagnetické záření je všudypřítomné a nejčastější formou tohoto záření je viditelné světlo. Elektromagnetické záření vydává v největší míře Slunce, které ohřívá Zemi. Druhým největším zdrojem elektromagnetického záření je Země sama, resp její tekuté kovové jádro. Bez ochranného elektromagnetické záření Země by na planetě nebyl možný život. Je ovšem pravdou, že ve 20 století se objevil jev tzv. elektromagnetického znečištění, který je všudypřítomný. Odborníky je upozorňováno na možná zdravotní rizika, která nejsou dostatečně prozkoumána. Podstatné je, že jev elektromagnetického znečištění se týká zejména oblasti mobilních technologií, resp. záření které vytvářejí a směřují přímo do obytných oblastí (jinak to z principu funkčnosti ani nejde). Telekomunikační vysílače / přijímače mají velké výkony a jsou všudypřítomné. Elektrické topné kabely mají tu výhodu, že z funkčně mohou být a také jsou plně stíněné, takže elektromagnetické záření je téměř neměřitelné. Jádro planety Země samo produkuje mnohem silnější elektromagnetické záření než elektrické topné kabely v podlaze, takže použití topných kabelů je zcela zdravotně nezávazné i při dlouhodobém používání. 

 

4. Jak zjistím zda je elektrické podlahové topení vhodné pro můj objekt?

To je velmi jednoduché. Kontaktujte nás a my Vám navrhneme vhodný topný systém pro Váš objekt. Pokud stavíte nebo rekonstruujete Váš objekt na základě stavebního povolení, tak od 1.1.2016 musíte mít vypracován energetický štítek budovy, jehož součástí je i výpočet tepelných ztrát objektu. Společnost WÄRMEHAUS CZ Vám bezplatně zpracuje vhodný návrh podlahového topení. Nezbytnou součástí je i bezplatný výpočet tepelných ztrát. Velikost tepelných ztrát a potřebný výkon topného systému je stejný pro stejně pro vodní i elektrické podlahové topení. 

Je nutné vzít na vědomí, že podlahové topení, jedno zda vodní, teplovzdušné nebo elektrické, dává ekonomický smyl pouze v objektech s minimální energetickou náročností objektu. Tj. v objektech s energetickým štítkem A, B, popř ještě C kategorie. Pro kategorii D, E, F, má smysl uvažovat o podlahovém topení pouze jako o doplňkovém způsobu vytápění - tzv. temperování. 

 

5. Jak spočítat roční náklady pro podlahové topení.

Výpočet se provádí dle normy ČSN EN 1264-1-5, a není úplně jednoduchý. Právě pro to by jste měli kontaktovat profesionály, kteří Vám topný systém navrhnou přímo pro Váš objekt. Pokud nemáte nizkoenergetický objekt, pak jakýkoli podlahový systém (voda, či elektřina) bude neekonomický. V případě nezatepleného domu se od odborníků dozvíte, že je třeba objekt zateplit a snížit tím tepelné ztráty. S velkými tepelnými ztrátami dává elektrické podlahové topení smysl pouze jako temperace jednotlivých místností - např. kuchyň nabe koupelna. Kompletní vytápění je neefektivní, protože většina dodaného tepla zmizí v podobě tepelných ztrát. 

Výhody elektrického topení: Tarif D 45d je u všech poskytovatelů elektrické energie o 47,5% levnější než normální tarif D 01d. Výběrem tarifu pro přímotopové vytápění ušetříte až polovinu nákládů za protopenou elektrickou energii. Provoz elektrického podlahového systému ve vysokém tarifu pozbývá logiku, pokud se tedy nejedná jen o temperační způsob konforního přitápění např. v koupelně.

ČEZ D 45d cena za kWh = 2,34 czk                            ČE6 D 01d cena za kWh = 4,92 czk

 

6. Je cena elektřiny dlouhodobě stabilní, nebo budu za 5 let za kWh platit neúměrně více, nebo méně než platím dnes?

Vývoj ceny elektřiny je v celé EU, respektive v České Republice stabilní. Cena tarifů se mení jen v řádu haléřu, fluktuace je velmi minimální, takže i za 5 let s největší pravděpodobností budete platit za 1 kWh stejně jako platíte dnes. 

 

7. Jak vyberu správný topný systém pro mou podlahu?

Výběrem podlahové krytiny určujete i typ instalace elektrického podlahového systému. Existují 2 způsoby instalace:

 1. Suchou cestou. Určeno pro plovoucí podlahy, kdy při instalaci nepoužíváme betonovou stěrku, nebo jiné vlhké materilály. Pro suchou cestu, tedy pod plovoucí nebo dřevěné podlahy, parkety, apod. je vhodné umístit infračervené topné fólie. Klasické topné kabely a topné rohože nejsou vhodné, zejména kvůli faktu, že mezi materiály je vzduchová vrstva a vzduch je učinný izolant. Je možné použít topné kabely, ale doporučují se pouze v kombinaci s překrytím vedivého materálu, například hliníkovou vodivou vrstvou pro žádoucí rozptyl tepelného výkonu. 
 2. Mokrou cestou. Používá se pro dlažbu, PVC, PUR a všechny ostatní podlahové krytiny, které se trvale přichycují na podlahu. Díky absenci vzduchu, teplo rychle a efektivně prostupuje od topného kabelu směrem nahoru do podlahové krytiny.

 

8. Regulace. Jak si spravně vybrat vhodný způsob ovládání topného systému?